ОО ВАРДАРСКА е нај долгата основна организација која ги опфаќа комплетно, Маврово,

ПОЛОГ, СКОПЈЕ,  Велес, Неготино, Кавадарци, Градско, ДемирКапија.

ОСНОВНА ВАРДАРСКА карта

Седиштето на ОО ВАРДАРСКА е во СКОПЈЕ, како центар на ВАРДАРСКА.

Оснивачи и едни од многуте лидери

на ТРЕТА,одговорни за ОО ВАРДАРСКА се:

Велибор Манев.  078 228 862

Љупчо Палевски 071 303 138

Ѓорѓи Џолев +354 868 0437

Христијан Плотников 078 376 046

Борче Вељановски 070 358 419