ОО ПЕЛАГОНИЈА е нај голема основна организација која ги опфаќа комплетно, јужниот дел на државата, конкретно

цела Пелагонија, ДемирХисарко, Ресенско, Охридско/Струшко и Кичевско.

ОСНОВНА ПЕЛАГОНИЈА карта

Седиштето на ОО ПЕЛАГОНИЈА е во БИТОЛА, како центар на ПЕЛАГОНИЈА.

Оснивач и еден од многуте лидери на ТРЕТА,

одговорен за ОО ПЕЛАГОНИЈА е

Васко Стојков 075 351 114