ОО СевероИСТОК е голема основна организација која ги опфаќа комплетно, Малешевијата, Осоговијата

и Кумановско Паланечкиот крај.

ОО СЕВЕРПИСТОК карта

Седиштето на ОО СевероИСТОК е во ШТИП, како центар

на СевроИСТОКОТ на Македонија

Оснивач и еден од многуте лидери на ТРЕТА,

одговорен за СевероИСТОКОТ е

Мите Митовски 075 430 955